Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden

De professionelle organisationer, der har størst succes med deres kommunikation, er dem, der aldrig – eller i hvert fald yderst sjældent – træder ved siden af og laver fejl.


Moderne kommunikation er som at spille golf. Det handler om at eliminere fejlslagene. Om at minimere handicappet. Og om at maksimere kvaliteten af de enkelte fejlskud, der måtte indsnige sig, så du kan fortsætte relativt upåvirket, når næste bold skal bringes i spil.

signal- og kommunikationsmæssigt betyder det, at din kommunikationsindsats skal ledes, drives og udføres professionelt og forretningsmæssigt. Det handler derfor om fejlfri, meningsfyldt og integreret kommunikation.

 


Introduktion

 

Hører du til den skare af virksomheder, der har formuleret en målsætning om at ville være den bedste i verden inden for dit specifikke område? Hvis ja, så ved du også, at du kun bliver den bedste, hvis omverdenen opfatter dig sådan. Og hvis nej, så kan du sagtens være verdens næstbedste på dit felt og stadigt styrke din position med stærk kommunikation.

Det handler nemlig ikke kun om, hvad du siger, vil og gør. Men mindst lige så meget om, hvordan det, du siger, vil og gør, opfattes af andre.

Det handler kort sagt om signaler og signalværdi. Om at koble forretning og kommunikation. Og om at synes af andre, som du rent faktisk er og opfører dig i markedet. Derfor signal. Og derfor kommunikation.

 


   
til toppen
  signalkommunikation ApSDronning Sofies Vej 8 4000 RoskildeT: 2424 7780